LUCERNA

lucerna - srednje zgodnja sorta

TEHNOLOGIJA PRIDELAVE LUCERNE

TLA: Optimalna so srednje težka do lahka tla s ph 6–7 na katerih vzdrži lucernišče do 6 let. Na težjih z ph 5 ali manj pa v povprečju 2–3 leta. Slabo prenaša visoko podtalnico, saj dosežejo korenine v dveh letih globino 1,5 m.

KOLOBAR: Zelo dober predposevek, ki zapusti bogata in strukturna tla.

OBDELAVA TAL: Oranje 30–40 cm globine in predsetvena obdelava, da dobimo mrvičasto strukturo.

GNOJENJE: V tla zadelamo 100 do 200kg Unimax + 400 kg N: P: K 7: 20: 30. Ob setvi dodamo 300 kg N: P: K 15: 15: 15. To je zadostna količina gnojila za celoten življenjski ciklus lucerne. Po vsaki košnji poškropimo s 5l Slavola /ha.

SETEV: Setev spomladi ali jeseni do 15. 9. tako da pred mrazom doseže višino 10 cm. Lahko z žitno sejalnico plitvo nekje do globine 1–2 cm v količini 18–20 kg/ha. Vznikne nekje v 7-ih dneh. Po setvi ne valjati površine.

ZAŠČITA: Pred pleveli.

SPRAVILO: Košnja 4–5 krat na leto pred cvetenjem. Prvi in zadnji odkos siliramo ostale pa sušimo. Pridelek je nekje 60–100 t sveže mase oziroma 12–20 t SS na leto in beljakovin 2500–4000 kg/ha leto.

Scroll to Top