Silirni dodatki

SILKO

Z uporabo SILKA ima silaža večjo vsebnost suhe snovi in beljakovin in manjšo vsebnost amonijskega dušika. To pripelje do boljše prebavljivosti krme in višjega prirasta živali. Mlečna kislina ima fungicidno delovanje, oziroma
preprečuje rast plesni po odprtju silosa, kar zmanjšuje možnost pojava mikotoksinov in kvarjenja.

100 ml SILKA zmešati z 20 l vode
– za pripravo 20 t silaže.
Silažo pripraviti
s standardno
tehnologijo.
250 ml SILKA zmešati z 50 l vode
– za pripravo 50 t silaže.
1l SILKA zmešati z 200 l vode
– za pripravo 200 t silaže.

KAJ PRIDOBITE Z UPORABO SILKA ZA KORUZO, LUCERNO, TRAVO IN ŽITA?

  • Pospešitev fermetacije.
  • Povečanje aerobne stabilne silaže.
  • Izboljšanje prebavljivosti NDF in ADF vlaknin.
  • Ohranjanje proteinov v naravni obliki.
  • Povečanje dnevne prireje mleka in prirasta.
  • Zmanjšanje uporabe močnih krmil.
  • Znižanje procenta ocetne in maslene kisline.
  • Večjo hranilno vrednost silaže.

SILKO ZA KORUZO vsebuje 4 specialno izbrane soje bakterij Lactobacillus plantarum, ki imajo sposobnost, da različne vrste prostih sladkorjev (monosaharidov) fermentirajo do mlečne kisline, pri čemer proizvedejo večjo količino mlečne, manj pa maslene in ocetne kisline.

SILKO ZA LUCERNO vsebuje Lactobacillus plantarum in Pediococcus sp.
Lucerna se zaradi svoje kemične sestave težko silira saj vsebuje samo 7 % sladkorja. Homofermetativne mlečno kislinske bakterije proizvajajo encime, ki hidrolizirajo polisaharide in sproščajo enostavne sladkorje, ki se tekom mlečnokislinske fermentacije pretvarjajo v kisline, ki znižujejo pH. Lactobacillus plantarum je aktiven pri pH 6 in Pediococcus sp. pri pH 5, ki dodatno zniža pH silaže na 4. Vse to vpliva na izboljšanje prebavljivosti NDF in ADF vlaknin in ohranitev beljakovin v naravni obliki, zaradi česar se poveča hranilna vrednost silaže.

SILKO ZA TRAVO IN ŽITA vsebuje Lactobacillus plantarum, Lactobacillus buchneri, Lactobacillus casei. Število osebkov, ki formirajo kolonije 1 x 1011 cfu/ml.
Pripravek je proizveden skladno s HACCP standardom.
Na osnovi Dovoljenja Ministarstva poljoprivrede in zaštite životne sredine RS ima Agrounik dovoljenje za proizvodnjo inokulantov za silažo.

Scroll to Top