Ozimna pšenica

ozimna pšenica - srednje zgodnja sorta
ozimna pšenica - zgodnja sorta
ozimna pšenica - srednje zgodnja sorta

Ozimni ječmen

ozimni večredni ječmen - srednje pozna sorta
ozimni dvoredni ječmen - zgodnja sorta
ozimni dvoredni ječmen - srednje zgodnja sorta
ozimni dvoredni ječmen - zgodnja sorta

OZIMNA TRITIKALA

ozimna tritikala - zgodnja sorta

JESENI

1. UPORABA ORGANSKIH GNOJIL
a. Z gnojevko dodelano z pripravkom UNIKER potrosimo žetvene ostanke in jih zaorjemo.
b. Na brazdo potrosimo 100 – 200 kg štartnega gnojila UNIMAX ob in ga zavlečemo v tla.
c. Ob setvi dodamo 200 – 250 kg gnojila NutrActive EXPERT ali NutrActive LEADER.
d. Po setvi in vzniku poškropimo s pripravkom ENERGEN AKVA 1 l/ha, lahko kombiniramo
tudi z jesenskim škropljenjem proti plevelu.

2. BREZ UPORABE ORGANSKIH GNOJIL
a. Žetvene ostanke poškropimo z 5l/ha UNIKER-ja ob uporabi 300 – 400 l vode in jih zaorjemo.
b. Na brazdo potrosimo 100 – 200 kg štartnega gnojila UNIMAX in ga zavlečemo v tla.
c. Ob setvi dodamo 200 – 250 kg gnojila NutrActive EXPERT ali NutrActive LEADER.
d. Po setvi in vzniku poškropimo s pripravkom ENERGEN AKVA 1 l/ha, lahko kombiniramo tudi z jesenskim škropljenjem proti plevelu.

SPOMLADI

Po 15. 2, ko je dovoljen raztros gnojevke, potrosimo gnojevko obdelano z UNIKER-jem.

1. Dognojevanje (po 1. 3)

 • 200 – 250 kg NutrActive 27N

2. Dognojevanje

 • 0,2 l/ha LEPILO
 • 1 l/ha ENERGEN AKVA
 • 5 l /ha SLAVOL
 • 2-3 kg/ha NIKAFERT 30:10:10 (lahko v kombinaciji z zaščito)

3. Dognojevanje

 • 0,2 l/ha LEPILO
 • 5 l /ha SLAVOL
 • 2-3 kg/ha NIKAFERT 30:10:10 (lahko v kombinaciji z zaščito)

4. Dognojevanje

 • 0,2 l/ha LEPILO
 • 5 l/ha SLAVOL
 • 2-3 kg/ha NIKAFERT 30:10:10
 • 2 l/ha AMIKSOL (lahko v kombinaciji z zaščito)
Scroll to Top