Gnojila

NutrActive je nova generacija gnojil, ki je bila razvita po mnogo letih razvoja, raziskav in testiranj na področju porabe in izkoriščanja hranil pri različnih kmetijskih rastlinah. Vsebujejo 20–40 % dušika v nitratni obliki, ki je rastlinam takoj dostopen. Preostali del dušika je v amonijski obliki, ki mu je dodan 1-ciano-gvanidin (DCD), ki upočasnjuje proces nitrifikacije in podaljša prisotnost dušika v nitratni obliki v tleh in s tem dostopnost za rastline. Fosfor v gnojilu je v vodotopni obliki. S tem se poveča dostopnost in izkoristek samega fosforja iz gnojil. Visoka vsebnost žvepla poveča izkoristek dušika, fosforja in kalija in zmanjša vnos škodljivih elementov kot sta klor in natrij. Optimalna granulacija, visoka topnost, povečana dostopnost hranil in visoka vsebnost žveplo v gnojilih Nutractive je garancija za visok pridelek ob zmanjšanem vnosu količine gnojil pri sodobnem kmetijstvu.

Skupni
dušik
Amonijska
oblika
(NH4)
Nitratna
oblika
(NO3)
DCD
Fosfor
(P2O5)
Kalij
(K2O)
Žveplo
(SO3)
NutrActive 27N
27-0-0 (+28)
27% 19% 7,7% 0,3 28%
NutrActive EXPERT
20-20-0 (+22)
20% 17,1% 2,64% 0,26 20% 22%
NutrActive LEADER
15-15-15- (+15)
15% 12,5% 2,28% 0,22 15% 15% 15%

PREDNOSTI UPORABE NUTRACTIVE GNOJIL

 • Integracija inhibitorjev nitrifikacije v granule med procesom izdelave gnojil zagotavlja stabilizacijo dušika.
 • Konstantna dostopnost dušika rastlinam 8–12 tednov.
 • Povečanje pridelka zaradi konstantne dostopnosti obeh oblik dušika.
 • Optimalna dostopnost in sprejem dušika skozi vso rastno dobo.
 • Zaščita dušika v tleh in preprečevanje izpiranja in izhlapevanja dušika.
 • Izboljšana rast koreninskega sistema in s tem povečana sposobnost sprejema vode in hranil iz tal.
 • Izboljšanje sprejema fosforja in mikroelementov iz tal.
 • Fleksibilnost uporabe gnojil in garantirana dostopnost dušika v vseh vremenskih pogojih.
 • Prihranek časa in denarja zaradi manjšega števila aplikacij.

Nika Ca je tekoče gnojilo na bazi kalcija. Dodatno vsebuje še dušik, magnezij in mikroelemente, kot so baker, cink, molibden, železo in mangan. Uporablja se na poljščinah, vrtninah, vinski trti in sadju. Nika Ca vpliva na razvoj, čvrstost in kakovost plodov. S tem omogoča boljše skladiščenje in transport. Preprečuje nastanek črne gnilobe in pojava grenkih peg pri jabolki. Nika Ca vsebuje kalcij, ki hitro prehaja skozi list do plodov in se popolnoma izkoristi.

Uporaba: 2–5 l /ha (večkrat v vegetaciji)

SESTAVA

NIKA Ca
Skupni DUŠIK 8
Nitratni DUŠIK 8
KALCIJ (CaO) 14
MAGNEZIJ (MgO) 1,9
BAKER (Cu) 0,009
ŽELEZO (EDTA Fe) 0,01
MANGAN (EDTA Mn) 0,03
CINK (EDTA Zn) 0,01
MOLIBDEN (EDTA Mo) 0,001

Nika B je neorgansko tekoče gnojilo z mikroelementom borom. Uporablja se na vseh tipih zemljišč in pri rastlinskih vrstah z večjimi potrebami po boru. Bor vpliva na sintezo vitaminov, izgradnjo celičnih sten, cvetenje, rast prašnikov, oplodnjo, transport sladkorjev in regulacijo rastlinskih hormonov. Nika B vpliva na višino in kakovost pridelkov.

Uporaba:
Sladkorna pesa: 2–3 l/ha ( 2 krat v času vegetacije)
Ostale poljščine: 0,5–1 l/ha (1. pred začetkom cvetenja, 2. čez 14 dni)
Sadje in vinska trta: 1–2 l/ha (1. pred začetkom cvetenja, 2. dva tedna po cvetenju, 3. po obiranju)
Zelenjadnice: 1–2 l/ha (v času cvetenja)

SESTAVA

NIKA b
BOR (B EDTA) 11

Nika K je tekoče visoko koncentrirano kalijevo gnojilo z aminokislinami, ki se uporablja na poljščinah, vrtninah, vinski trti in sadju. Uporablja se na vseh tipih zemljišč s foliarno aplikacijo ali z zalivanjem (fertirigacijo). Nika K vpliva na dozorevanje, obarvanost, velikost in čvrstoto plodov. V stresnih pogojih kot so nizke temperature, pomanjkanje vode in hranil, pojavu bolezni in škodljivcev Nika K vpliva na hitrejše okrevanje rastlin. Meša se z vsemi sredstvi za zaščito rastlin.

Uporaba: Foliarno 2–3 l/ha.

Gnojilo je zelo hitro topno in se odlično meša z ostalimi pripravki podjetja AGROUNIK, kot so SLAVOL, ENERGEN AKVA, AMIKSOL in LEPILO.

SESTAVA

NIKA k
Vodotopni KALIJ 22
Proste aminokisline 7,8
Glicin 5,43
Lizin 2,37

NIKAFERT je linija hitro topnih foliarnih gnojil z mikroelementi. Nikafert 30 : 10 : 10 in Nikfert 20 : 20 : 20 prehajata v rastlino preko zelenih delov rastlin in preko tal. Dušik v gnojilu je v treh različnih oblikah (amidni, amonijski in nitratni) ima podaljšano delovanje. Fosfor in kalij sta popolnoma vodotopna in popolnoma dostopna rastlinam. Mikroelementi so v kelatni obliki tako da jih je rastlina sposobna izkoristiti. Odlično se meša z večino zaščitnih sredstev. Ugodno vpliva na rast in razvoj rastlin. Zaradi absorpcije preko zelenih delov rastlin niso potrebne padavine za izkoristek gnojil.

SESTAVA

NIKAFERT 30 : 10 : 10 + ME NIKAFERT 20 : 20 : 20 + ME
Skupni DUŠIK 30 20
Amidni DUŠIK 24 11
Amonijski DUŠIK 3,7 3,6
Nitratni DUŠIK 2,3 5,4
Vodotopni FOSFOR 10 20
Vodotopni KALIJ 10 20
BOR (EDTA B) 0,02 0,02
BAKER (EDTA Cu) 0,01 0,01
ŽELEZO (EDTA Fe) 0,04 0,04
MANGAN (EDTA Mn) 0,03 0,03
CINK (EDTA Zn) 0,02 0,02
MOLIBDEN (EDTA Mo) 0,002 0,002

NIKAFERT 30 : 10 : 10 + ME

NAČIN UPORABE KOLIČINA
POLJEDELSTVO Foliarno 2–3 kg/ha
SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO Foliarno
Fertirigacija
2–3 kg/ha
1 % ali 10g/rastlino tedensko
VRTNARSTVO Na prostem in rastlinjaku preko kapljičnega namakanja 0,75g–1,5 g gnojila po rastlini dnevno
300–600 g gnojila/100 m2

NIKAFERT 20 : 20 : 20 + ME

NAČIN UPORABE KOLIČINA
POLJEDELSTVO Foliarno 2–3 kg/ha
SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO Foliarno
Fertirigacija
2–3 kg/ha
1 % ali 20g/rastlino tedensko
VRTNARSTVO Na prostem in rastlinjaku preko kapljičnega namakanja 1,5–2 g gnojila/po rastlini dnevno
400–600 g gnojila/100 m2

Gnojilo je zelo hitro topno in se odlično meša z ostalimi pripravki podjetja AGROUNIK, kot so SLAVOL, ENERGEN AKVA, AMIKSOL in LEPILO.

Lepilo je mikrobiološki preparat, ki vsebuje bakterije, rastne stimulatorje in njihove sekundarne metabolite – biosurfukante.

LEPILO izboljša delovanje fitofarmacevtskih sredstev (fungicidov, insekticidov, herbicidov, akaricidov in desikantov) in foliarnih gnojil tako da izboljša njihovo vezavo in translokacijo.

Omogoča odličen oprijem na dlakave liste rastlin, liste z voščeno prevleko in tudi na žuželke z dlačicami, voščeno prevleko in žuželke, ki tvorijo pajčevinaste zapredke.

KAKO UPORABLJATI LEPILO?

NAČIN IN KOLIČINA
POLJEDELSTVO SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO VRTNARSTVO IN CVETLIČARSTVO 0,2 l/ha

PREDNOSTI UPORABE LEPILA

 • Zmanjšanje površinske napetosti vode in površin rastline.
 • Boljša omočenost listov, tvorba biofilma.
 • Enakomernejša porazdelitev škropiv in foliarnih gnojil.
 • Zmanjšanje izpiranja zaradi padavin.
 • Povečana učinkovitost gnojil in škropiv.
 • Biološka razgradljivost.
 • Netoksičnost.
 • Ima večjo ekološko kompatibilnost in aktivnost v neoptimalnih pogojih (temperatura, pH, slanost).
 • Se ne peni.

ENERGEN AKVA je naravni preparat pridobljen iz mineralizirane organske snovi, imenovane LEONARDIT.

Iz LEONARDITA se po raztapljanju v bazični raztopini izloči HUMINSKA KISLINA. Huminska kislina je naravno prisotna v tleh in je sestavni del humusa. Ph huminske kisline je nekje med 8 in 9 in je v bistvu bazičen.

Energen Akva vpliva na enakomerno sprejemanje hranil iz tal, vpliva na rast in razvoj koreninskega sistema, kar vpliva na boljšo prezimitev, izboljšuje fotosintezo, pospeši vegetacijo in zmanjšuje stres zaradi vremenskih razmer, pomanjkanja mikroelementov in antagonizma hranil v tleh.

Energen AKVA se lahko meša tudi z bakrenimi pripravki.

SESTAVA

Energen AKVA z mikroelementi vsebuje 16 % humunskih, fulvo in Si kislin. Vsebuje NPK, S, Ca, Mg, Monosharide (glukoza, fruktoza), aminokisline (Glutaminska kislina, glicin, metionin, alanin, lizin …), citronsko, mlečno in propionsko kislino. Vsebuje mikroelemente v kelatni obliki (Fe, Mn, B, Zn, Cu, Co, Se in Si).

NAČIN DELOVANJA

ENERGEN huminske kisline so negativno nabite in imajo močno sposobnost vezave pozitivno nabitih ionov (Mg, Cu, Ca, Fe …). S tem pretvarjajo hranila v rastlinam dostopno obliko in rastline jih lahko izkoristijo. S to vezavo preprečujejo izpiranje hranil tudi iz peščenih tal z nizko sposobnostjo vezave hranil. Huminske kisline vplivajo na izboljšanje mikrobiološke aktivnosti tal, izboljšanje strukture tal in povečanje vezave vode v tleh. Glede na to da sodobno kmetijstvo lahko povzroča degradacijo tal, s pomočjo ENERGEN AKVA huminskih kislin zmanjšamo proces degradacije.

KAKO UPORABLJATI ENERGEN AKVA Z MIKROELEMENTI?

ENERGEN AKVA Z MIKROELEMENTI
POLJEDELSTVO Škropljenje: 1 l/ha, 2–3 krat v vegetaciji
SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO VRTNARSTVO IN CVETLIČARSTVO 1. Škropljenje: 1 l/ha, 4–5 krat v vegetaciji
2. Kapljično namakanje: 1 l/ha, večkrat v vegetaciji

KAJ PRIDOBITE Z UPORABO ENERGEN AKVA Z MIKROELEMENTI?

 • Hitrejša in močnejša rast in razvoj rastlin.
 • Zmanjšanje izpiranja hranil.
 • Večja mikrobiološka aktivnost v tleh.
 • Zmanjšana vsebnost nitratov in težkih kovin v kmetijskih pridelkih.
 • Minimaliziranje stresa zaradi toče, mraza in suše.
 • Povečanje izkoristka hranil iz tal.
 • Povečanje pridelka.

AMIKSOL

AMIKSOL je tekoče gnojilo na osnovi aminokislin, ki so certificirane za uporabo v ekološki, integrirani in konvencionalni kmetijski proizvodnji.

Sestava

AMIKSOL vsebuje L-aminokisline rastlinskega izvora, pridobljene z mikrobiološko encimatsko hidrolizo. AMIKSOL vsebuje 16 % prostih L-aminokislin. S posebnim postopkom hidrolize materiala rastlinskega izvora z uporabo encimov bakterij dobite proste L-aminokisline, ki so biološko aktivne in imajo pomembno vlogo pri presnovi rastlin.

Način delovanja

Ko je rastlina v stanju stresa zaradi visokih ali nizkih temperatur, pomanjkanja ali presežka vode, motene oskrbe s hranili, poškodb zaradi toče, škodljivcev, bolezni, se zmanjša sinteze aminokislin in proteinov. Z uporabo AMIKSOLA proste L-aminokisline, hitro prehajajo skozi celične membrane in se neposredno vključijo v sintezo beljakovin, zaradi česar se rastlina hitreje regenerira.

Kako uporabljam AMIKSOL?

POLJŠČINE V fazi intenzivne rasti 2-krat po 2–3 l/ha v času vegetacije. Lahko se meša s pesticidi.
VRTNINE IN OKRASNE RASTLINE Vsakih 10–15 dni po 1–2 l/ha.
SADJARSTVO V naslednjih fenofazah po 2–3 l/ha:
– po cvetenju,
– po oblikovanju plodov velikosti oreha,
– v fazi spreminjanja barve plodov.
KAPLJIČNO NAMAKANJE Preko sistema kapljičnega namakanja od 3- do 4-krat med vegetacijo po 2–3 l/ha
V STRESNIH POGOJIH Samostojno 3–4 l/ha ali v kombinaciji Slavola in Amiksola (5 l/ha + 2 l/ha).

KAJ PRIDOBITE Z UPORABO AMIKSOLA?

 • Povečanje sinteze beljakovin in povečanje vsebnosti
  klorofila;
 • izboljšanje fotosinteze in transpiracije;
 • povečanje sprejemanja makro- in mikrohranil zaradi
  odpiranja rež na rastlinah.
Scroll to Top