Spoštovani kmetovalci!

V letošnjem letu praznuje Poljoprivredni Institut Osijek 140 let obstoja. Ta visok jubilej predstavlja kakovost njihovega dela na področju žlahtnjenja glavnih kmetijskih rastlin, ki so v veliki meri prisotne tudi na naših površinah. Kontinuirano delajo na izboljšanju odpornosti na bolezni in škodljivce, višini pridelka in kakovosti. V teh 140 letih so ustvarili veliko število sort in hibridov, ki so zelo razširjeni ne samo pri njih in pri nas temveč tudi po svetu. Njihovi strokovnjaki s področja žlahtnjenja sodelujejo tako s strokovnimi službami pri nas kot tudi z vami. Vsako leto se udeležujejo naših dnevov polj in upoštevajo vaša opažanja in nasvete v nadaljnjem delu. To je tudi garancija da se ustvarijo materiali, ki zadoščajo vašim potrebam tako okoli pridelka kot tudi kakovosti. Tako oseben odnos med kmetovalci in Poljopridrednim Institutom Osijek je zagotovilo za kakovostno delo tudi v prihodnosti. Sprememba zunanje podobe njihovih embalaž se sovpada z 140 letnico. Naj vas ne zmoti nova podoba, saj je ostala kakovost enaka oziroma celo boljša. Hibridi POLJOPRIVREDNEGA INSTITUTA OSIJEK so vedno bolj prisotni na naših
njivah. Predstavljajo odlično kombinacijo pridelka, kakovosti in cene. V tem katalogu so predstavljeni rezultati iz letošnjega leta, ki so kljub neugodnim vremenskim razmeram odlični. Treba je poudariti, da v nekoliko sušnejših razmerah dosegajo odlične rezultate, saj so genetsko prilagojeni takšnim razmeram.

V letošnjem letu smo v MAGNUM TRETIRANJE dodali še SLAVOL S, ki je rastni
stimulator in spodbudi hitrejši in izenačen vznik tudi v neugodnih razmerah, močnejši
koreninski sistem in močnejšo rastlino v začetnih fazah rasti.

MAXIM XL 035 FS – fungicid
FORCE CS 20 – insekticid
MESUROL FS 500 – odvračalo za ptice
SLAVOL S – rastni stimulator

SEMESTAR d.o.o.
Mariborska cesta 53c
2327 Rače

041 629 058

031 268 760

semestar.komerciala@gmail.com