Lucerna - Žita

OS 66

Za proizvodnjo sena in silaže

lucerna - srednje zgodnja sorta

Agronomske lastnosti

Dolžina vegetacije
Srednje zgodnja
Rastlina
visoka, temno zelena, bujno olistana z odlično odpornostjo na poleganje
Barva cvetov
temno vijolična
Uporaba
dobro prenaša intezivno košnjo
Prilagodljivost
tolerantnost na sušo in nizke temperature
Pridelek
visok preko 20 ton sena na hektar z 23% beljskovin v SS (preko 3,5t/ha)
Rok setve
15. 3. do 30. 4 in 1. 8. do 15. 9.
Absolutna masa (g)
1,9
Priporočena gostota setve (rastlin/m2)
350 - 400
Setvena norma (kg/ha)
18 - 20
TEHNOLOGIJA PRIDELAVE LUCERNE

TLA: Optimalna so srednje težka do lahka tla s ph 6–7, na katerih vzdrži lucernišče do 6 let, na težjih s ph 5 ali manj pa v povprečju 2–3 leta. Slabo prenaša visoko podtalnico, saj dosežejo korenine v dveh letih globino 1,5 m.

KOLOBAR: Zelo dober predposevek, ki zapusti bogata in strukturna tla.

OBDELAVA TAL: Oranje 30–40 cm globine in predsetvena obdelava, da dobimo mrvičasto strukturo.

GNOJENJE: V tla zaorjemo 400 kg N: P: K 7: 20:30. Ob setvi dodamo 300 kg N: P: K 15: 15: 15. To je zadostna količina gnojila za celoten življenjski ciklus lucerne.

SETEV: Setev spomladi ali jeseni do 15. 9., tako da pred mrazom doseže višino 10 cm. Lahko z žitno
sejalnico plitvo nekje do globine 1–2 cm v količini 18–20 kg/ha. Vznikne nekje v 7-ih dneh. Po setvi površine ne valjamo.

ZAŠČITA: Pred pleveli.

SPRAVILO: Košnja 4–5 krat na leto pred cvetenjem. Prvi in zadnji odkos siliramo, ostale pa sušimo. Pridelek je nekje 60–100 t sveže mase oziroma 12 – 20 t SS na leto in beljakovin 2500–4000 kg/ha leto.

lucerna (1)
lucerna (3)
Scroll to Top