Sončnice

Surimi CL

Odlično odporen na lom in poleganje ter na bolezni

Agronomske lastnosti

Srednje pozen hibrid
Clearfield tehnologija (v tujini registriran herbicid Pulsar 40)
Visoka vsebnost olja.
Zelo dobra odpornost na poleganje in lom rastlin
Primeren za setev na vseh tipih tal in na vseh področjih primernih za setev sončnic.
Clearfield Plus tehnologija omogoča učinkovitejše zatiranje plevelov in Orobanche spp. (vse vrste)
Toleranten je na visoke temperature in sušo
Toleranten je na belo gnilobo (Sclerotinia Sclerotiorum), sivo pegavost (Phomopsis Helianthi) in visoko toleranten na Plasmopara Halstedii

Lastnosti

DOLŽINA VEGETACIJE
110–115 dni
VIŠINA RASTLINE
160–180 cm
POLOŽAJ GLAVE
Polupognjena
HEKTOLITRSKA MASA
40–42 kg/hl
VSEBNOST OLJA
46–48 %
ABSOLUTNA MASA LUSK
57–59 g
PRIPOROČEN SKLOP
60.000–72.000 rastlin/ha
surimi_cl_soncnica
Scroll to Top