SONČNICE

TEHNOLOGIJA PRIDELAVE

SONČNIC

TLA: Globoka strukturna tla z dosti organske mase rahlo
kisla do nevtralna.
KOLOBAR: 5 – 6 letni (optimalno), odlična predkultura
so strna žita (pšenica). Sončnice so dobra predkultura za
pšenico in koruzo.
OBDELAVA TAL: Plitvo zaoravanje žetvenih ostankov pri
ranejši predkulturi in globoko jesensko oranje.
GNOJENJE: Potrebuje dosti dušika in fosforja. Kalij zelo
dobro izkorišča iz tal. Fosfor je pomemben za tvorbo
generativnih organov, cvetenje in oplodnjo. Na srednje
založenih tleh je treba zagotoviti: dušika 100 kg/ha, fosforja
120 kg/ha, kalija 140 kg/ha. V jeseni se ob oranju doda
polovica kalija in fosforja in 20% količin dušika. Ostalo se
doda ob predsetveni obdelavi. V času vegetacije priporočamo
uporabo Slavola (poveča količino in kakovost pridelka).
SETEV: Ko so tla ogreta na 8°C (20.4 – 15.5), globina na 5
cm (maksimalno 8 cm). Setev se opravi s koruzno sejalnico.
Medvrstna razdalja 70 cm in v vrsti 22 cm.
ZAŠČITA: Pred pleveli.
SPRAVILO: S kombajnom, ko spodnji del glave porjavi.
Seme je treba posušiti pod 10%, še bolje pa pod 8%,
ker ima veliko vsebnost olja in se lahko kvari. Po spravilu
poškropimo njivo z Unikerjem za hitrejšo razgradnjo žetvenih
ostankov.

 • Dolžina vegetacije: 105 – 110 dni
 • Višina rastlin:  160 – 170 cm
 • Položaj glave: Upognjena
 • Hektolitrska masa: 39 – 41 kg/hl
 • Vsebnost olja: 48 – 52 %
 • Absolutna masa lusk: 55 – 60 g
 • Priporočen sklop: 60.000 – 65.000 rastlin/ha
 • Srednje pozen hibrid
 • Clearfield Plus tehnologija
 • Visoka vsebnost olja
 • Zelo dobra odpornost na poleganje in lom rastlin
 • Primeren za setev na vseh tipih tal in na vseh
  področjih primernih za setev sončnic
 • Clearfield Plus tehnologija omogoča
  učinkovitejše zatiranje plevelov in Orobanche
  spp.(vse vrste)
 • Toleranten je na visoke temperature in sušo
 • Tolerantan je na belo gnilobo (Sclerotinia
  Sclerotiorum), sivo pegavost (Phomopsis
  Helianthi) in visoko toleranten na Plasmopara
  Halstedii
 • Dolžina vegetacije: 110 – 115 dni
 • Višina rastlin:  160 – 180 cm
 • Položaj glave: Polupognjena
 • Hektolitrska masa: 40 – 42 kg/hl
 • Vsebnost olja: 46 – 48 %
 • Absolutna masa lusk: 57 – 59 g
 • Priporočen sklop: 60.000 – 62.000 rastlin/ha
 • Srednje pozen hibrid
 • Hibrid nove genetike s visokim potencialom
  rodnosti
 • Odlična oplodnja glave
 • Primeren za vsa področja setve sončnic
 • Zelo stabilen hibrid u vseh pogojih proizvodnje
 • Toleranten je na visoke temperature in sušo
 • Visoka toleranca na poleganje in lom rastlin
 • Visoko toleranten na sve vrste (Plasmopara
  Halstedii)