SOJA

TEHNOLOGIJA PRIDELAVE

SOJE

TLA: Globoka strukturna tla z dosti organske mase in
urejenim vodno zračnim režimom, pH 6,8 – 7.
KOLOBAR: 2- 4 letni, odlična predkultura so strna žita
(pšenica) in koruza. Soja je odlična predkultura za številne
posevke.
OBDELAVA TAL: Globoko jesensko oranje in spomladanska
predsetvena obdelava.
GNOJENJE: Potrebe po hranilih se povečujejo od cvetenja,
tvorbe strokov in nalivanja zrnja. Maksimalne količine dušika
so potrebne v fazi cvetenja in formiranja strokov, fosforja in
žvepla pa v času formiranja in nalivanja zrnja. Za formiranje
100 kg SS potrebuje 6 – 9 kg dušika, 4 kg fosforja in 4 kg
kalija. Na rodovitnih tleh se z gnojenjem doda 30 – 60 kg
dušika, 60 – 90 kg fosforja in 40 – 60 kg kalija. Preostanek
dušika se zagotovi s pravilno bakterizacijo. Na slabših in
težjih tleh se doda 60 – 100 kg dušika, 90 – 120 kg/
ha fosforja in 100 – 120 kg/ha kalija. V času vegetacije
priporočamo uporabo Slavola za povečanje pridelka in
kakovosti zrnja.
SETEV: Ko so tla ogreta na 8°C – 10°C do globine 8 cm,
to je v času setve koruze, ker ima podobne temperaturne
zahteve za kalitev. Nekaj dni pred setvijo seme obdelamo
z Rizolom za sojo. Pospeši vznik in vzpostavi simbiozo z
nitrifikacijskimi bakterijami in s tem tvorbo dušika. Setev z
žitno sejalnico: zapremo vsako drugo enoto na medvrstno
razdaljo 25 cm (kemično zatiranje plevelov).
Setev s koruzno sejalnico na medvrstno razdaljo 70 cm
nato, marker prestavimo za 5 cm in zravem posejemo
še eno vrsto (mehansko in kemično zatiranje plevelov). V
vsakem primeru pa posejemo 65 – 70 kalivih zrn/m2.
Seme na njivi pred setvijo tretiramo z nitrifikacijskimi
bakterijami za vzpostavitev simbioze za tvorbo dušika.
ZAŠČITA: Medvrstna kultivacija, ko so vidne vrste. Kemična
zaščita pred škodljivci, boleznimi in pleveli.
SPRAVILO: Z žitnim kombajnom z do 50% manjšo močjo
kot pšenico. Optimalno je, ko je vlaga med 14 in 16%. Po
spravilu poškropimo njivo z Unikerjem za hitrejšo razgradnjo
žetvenih ostankov.

 • Barva cvetov: vijolična
 • Barva dlačic: rumena
 • Rastlina: srednje visoka, čvrsta, odporna na poleganje,
  optimalna višina prve plodne etaže.
 • Stroki: čvrsti, odporni na pokanje v času zrelosti,
  velik delež strokov s štirimi zrni po rastlini.
 • Tolerantnost na glavne bolezni: visoka
 • Tolerantnost na sušo: dobro prenaša visoke
  temperature v času oplodnje in nalivanja zrnja.
 • Potencial rodnosti: zelo visok za zgodnji sortiment;
  do 5 t/ha
 • Kakovost zrnja: beljakovine do 42%,
  vsebnost olja 22 – 23%
 • Prilagodljivost: široka; hiter in izenačen vznik in
  mladostni razvoj ob nižjih temperaturah in težjih tleh.
 • Optimalni rok setve: začetek maja
 • Setvena norma: 135 – 145 kg/ha
 • Priporočen sklop: 600.000 – 700.000 rastlin/ha
 • Zrelostni razred: 00
 • Barva cvetov: vijolična
 • Barva dlačic: rumena
  Rastlina: srednje visoka, čvrsta, odporna na poleganje,
  optimalna višina prve plodne etaže.
 • Stroki: čvrsti, odporni na pokanje v času zrelosti.
 • Tolerantnost na glavne bolezni: visoka, posebej
  še na belo gnilobo stebla (Sclerotinia sclerotiorum).
 • Tolerantnost na sušo: dobro prenaša visoke
  temperature v času oplodnje in nalivanja zrnja.
 • Potencial rodnosti: zelo visok za zgodnji sortiment;
  do 5 t/ha.
 • Kakovost zrnja: beljakovine do 42%, vsebnost olja
  22 – 23%.
 • Prilagodljivost: široka
 • Optimalni rok setve: začetek maja
 • Setvena norma: 135 – 145 kg/ha
 • Priporočen sklop: 600.000 – 700.000 rastlin/ha
 • Zrelostni razred: 0/1
 • Barva cvetov: vijolična
 • Barva dlačic: siva
 • Rastlina: srednje visoka, odporna na poleganje,
  optimalna višina prve plodne etaže
 • Stroki: čvrsti, odporni na pokanje v času zrelosti
 • Tolerantnost na bolezni: zelo visoka
 • Tolerantnost na sušo: dobro prenaša visoke
  temperature v času oplodnje in nalivanja zrnja
 • Potencial rodnosti: preko 5 t/ha
 • Kakovost zrnja: beljakovine 39 – 41%, vsebnost olja
  20 – 22%
 • Prilagodljivost: široka, stabilni pridelki v različnih
  pogojih proizvodnje
 • Optimalni rok setve: v začetku maja
 • Setvena norma: 100 – 120 kg/ha
 • Priporočen sklop: 580.000 – 600.000 rastlin/ha