LUCERNA

TEHNOLOGIJA PRIDELAVE

LUCERNE

TLA: Optimalna so srednje težka do lahka tla s ph 6 – 7
na katerih vzdrži lucernišče do 6 let. Na težjih z ph 5 ali
manj pa v povprečju 2 – 3 leta. Slabo prenaša visoko
podtalnico saj dosežejo korenine v dveh letih globino 1,5
m.
KOLOBAR: Zelo dober predposevek in zapusti bogata in
strukturna tla.
OBDELAVA TAL: Oranje 30 – 40 cm globine in
predsetvena obdelava da dobimo mrvičasto strukturo.
GNOJENJE: V tla zaorjemo 400 kg N:P:K 7:20:30. Ob
setvi dodamo 300 kg N:P:K 15:15:15. To je zadostna
količina gnojila za celoten življenjski ciklus lucerne.
SETEV: Setev spomladi ali jeseni do 15.9. tako da pred
mrazom doseže višino 10 cm. Lahko z žitno sejalnico plitvo
nekje do globine 1 – 2 cm v količini 15 – 18 kg/ha. Seme
obdelamo z Rizolom za lucerno (vsebuje nitrifikacijske
bakterije). Pospeši vznik in pospeši simbiozo in s tem
tvorbo dušika. Vznikne nekje v 7- ih dneh. Po setvi ne
valjati površine.
ZAŠČITA: Pred pleveli
SPRAVILO: Košnja 4 – 5 krat na leto pred cvetenjem. Prvi
in zadnji odkos siliramo ostale pa sušimo. Pridelek je nekje
60 – 100 t sveže mase oziroma 12 – 20 t SS na leto in
beljakovin 2500 – 4000 kg/ha leto.

 • Dolžina vegetacije: srednje zgodnja
 • Rastlina: visoka, temno zelena, bujno olistana z
  odlično odpornostjo na poleganje
 • Barva cvetov: temno vijolična
 • Uporaba: dobra prenaša intenzivno košnjo
 • Prilagodljivost: tolerantnost na sušo in nizke
  temperature
 • Pridelek: visok preko 20 ton sena na hektar z 23 %
  beljakovin v SS (preko 3,5 t/ha)
 • Rok setve: 15.3. do 30.4 in 1.8. do 15.9.
 • Absolutna masa: 1,9 g
 • Priporočena gostota setve: 350 – 400 rastlin/m2
 • Setvena norma: 15 – 18 kg/ha