KRMNI GRAH

TEHNOLOGIJA PRIDELAVE

JAREGA KRMNEGA GRAHA

TLA: Globoka strukturna tla. Dobro uspeva na lažjih peščenoilovnatih
tleh.
KOLOBAR: 3 – 4 letni, odličen predposevek za strna žita in
okopavine. Dobri predposevk so sončnice, strna žita in koruza.
Ugodno vpliva na povečanje pridelka naslednje kulture od 10
– 30%.
OBDELAVA TAL: Jesensko globoko oranje in predsetvena
obdelava.
GNOJENJE: Z gnojenjem se doda 40 – 80 kg/ha dušika, 70
– 80 kg/ha fosforja in 80 – 120 kg/ha kalija.
Fosfor in kalij se dodata ob osnovni obdelavi tal, dušik pa 2 – 3
tedne pred setvijo.
SETEV: Med 20.2 in 30.3. je setvena norma 200 – 250 kg/ha.
Globina setve je 4 – 6 cm. Seme obdelamo z Rizolom za grah
(nitrifikacijske bakterije) s katerim spodbudimo hitrejši vznik in
vzpostavitev simbioze za tvorbo dušika. Setev se opravi z žitno
sejalnico z zaprtjem vsake druge enote. Medvrstna razdalja
25 cm.
SPRAVILO: Konec junija – konec julija, ko ima zrnje 13 –
15% vlage z žitnim kombajnom s 600 obrati bobna.
Zrnje se uporablja kot beljakovinsko krmilo brez termične
obdelave. Po spravilu poškropimo žetvene ostanke z Unikerjem
za hitrejšo razgradnjo žetvenih ostankov.

 • Dolžina vegetacije: srednje pozni.
 • Visok genetski potencial rodnosti. Povečana je
  odpornost na najpomembnejše bolezni in
  poleganje.
 • Višina rastline: 60 – 80 cm
  (kratki internodiji na spodnjem delu).
 • List je normalno oblikovan. Stroki se nahajajo
  predvsem na zgornji tretjini rastline, kar
  zmanjšuje izgube ob spravilu.
 • Zrnje je srednje veliko, okroglo, rumene barve in
  odlične kakovosti (24 – 26% beljakovin).
 • Optimalni rok setve: sredina marca do sredine
  aprila.
 • Povprečni pridelek: 3,5 – 4,5 t/ha
 • Absolutna masa (masa 1000 zrn): 200 – 220 g
 • Priporočena gostota setve: 1.000.000 –
  1.300.000 rastlin/ha
 • Dolžina vegetacije: srednje zgodnja
 • Visok genetski potencial rodnosti. Povečana je
  odpornost na najpomembnejše bolezni in
  poleganje.
 • Višina rastline: 50 – 70 cm
  (indeterminiran tip rasti kratkih internodijev).
 • List je vitičast od najzgodnejših faz in omogoča
  povezovanje rastlin med seboj in s tem se
  preprečuje poleganje posevka. Stroki se nahajajo
  predvsem na zgornji tretjini rastline.
 • Zrnje
  je srednje veliko, okroglo in odlične kakovosti (23
  – 25% beljakovin).
 • Optimalni rok setve: sredina marca do sredine
  aprila.
 • Povprečni pridelek: nad 3,5 t/ha
 • Absolutna masa (masa 1000 zrn): 170 – 200 g
 • Priporočena gostota setve: 1.000.000 –
  1.300.000 rastlin/ha