KORUZA

 • Odlično prenaša rane roke setve
 • Zelo prilagodljiv različnim pogojem proizvodnje
 • Rastlina je čvrsta srednje visoka, bujno olistana z
  odlično odpornostjo na lom in poleganje
 • Storž srednje velik in kompakten in srednje visoko
  nasajen na rastlini
 • 16 – 18 vrst zrnja v tipu zobanke
 • V času zrelosti odlično sprošča vlago
 • Odlično prenaša naknadno setev
 • Namenjen predvsem za proizvodnjo suhega zrnja,
  siliranega mletega zrnja in silaže iz cele rastline ob
  naknadni setvi
 • Hiter in enakomeren vznik in mladostni razvoj
 • Odlična odpornost na lom in poleganje
 • Storž je krajši, cilindrično oblikovan in dobro nasajen na
  rastlini
 • 16 – 18 vrst zrnja v tipu trde zobanke
 • Odlično sprošča vlago
 • Visoka tolerantnost na bolezni storža
 • Namenjen predvsem za proizvodnjo suhega zrnja in
  silaže iz mletega zrnja
 • Odlično prenaša rane roke setve.
 • Rastlina srednje visoka z visoko odpornostjo na
  lom in poleganje.
 • Močno razvit koreninski sistem, zaradi česar je
  primeren tudi za proizvodnjo na lažjih tleh.
 • Storž je nižje nasajen na rastlini, srednje velik in
  cilindrično oblikovan.
 • 16 – 18 vrst zrnja v tipu zobanke.
 • Visoka toleranca na najbolj razširjene bolezni in
  škodljivce.
 • Namenjen za proizvodnjo suhega zrnja, siliranega zrnja
  in silaže iz cele rastline.
 • Zelo prilagodljiv na različne pogoje proizvodnje.
 • Novi univerzalni hibrid iz FAO razreda 400
 • Rastlina je visoka, čvrsta, bujno olistana z visoko
  odpornostjo na poleganje in močno izraženim stay
  green efektom
 • Koreninski sistem je globok, razvejan z veliko črpalno močjo
 • Visoka kaljivost in energija (močno izražen vigor
  semena) dajeta optimalne sklope
 • Storž je velik, cilindrično oblikovan, srednje visoko
  nasajen na rastlini
 • Zrnje je globoko v tipu kakovostne zobanke s po 16 – 18 vrst
 • Dobro sprošča vlago v času zrelosti
 • Pokazal je visoko prilagodljivost na različne talne in
  klimatske razmere
 • Visoka toleranca na najbolj razširjene bolezni in škodljivce
 • Visoki pridelki zelo kakovostne silaže z optimalno
  vsebnostjo zrnja v silaži mu daje prednost pred konkurenco
 • Visoka kaljivost in energija.
 • Hiter in enakomeren vznik in mladostni razvoj.
 • Rastlina je visoka, bujno olistana z izraženim stay green
  efektom.
 • Storž je velik, cilindrične oblike dobro zapolnjen.
 • 16 – 18 vrst zrnja v tipu zobanke.
 • Visoka toleranca na najbolj razširjene bolezni in škodljivce.
 • Vsestransko uporaben (suho zrnje, siliranje mletega
  zrnja, storžev in silaže iz cele rastline).
 • Dobro sproščanje vlage v fiziološki zrelosti.
 • Zelo kakovostna in ješna silaža.
 • Rastlina visoka, stabilna z odlično odpornostjo na lom
  in poleganje.
 • Bujno olistana z močno izraženim stay green efektom.
 • Daje visoke pridelke kakovostne silaže in zrnja.
 • Močno razvit in globok koreninski sistem omogoča
  boljše izkoriščanje hranil in vlage v tleh.
 • Storž je velik odlično zapolnjen in nižje nasajen
  na rastlini.
 • 14 – 16 vrst v tipu zobanke, rdečkasto obarvan na
  osnovi.
 • Povečana tolerantnost na neugodne vremenske pogoje
  (visoke temperature in pomanjkanje vode).
 • Novi univerzalni hibrid iz konca FAO razreda 400
 • Rastlina je visoka, čvrsta, elastična, bujno olistana z
  visoko odpornostjo na poleganje in močno izraženim
  stay green efektom
 • Koreninski sistem je globok, razvejan z veliko črpalno močjo
 • Visoka kaljivost in energija (močno izražen vigor
  semena) dajeta optimalne sklope
 • Storž je velik, pokončen in dobro zaključen
 • Zrnje je globoko, rahlo rdečkasto obarvano na osnovi v
  tipu kakovostne zobanke s po 16 – 18 vrst
 • Dobro sprošča vlago v času zrelosti
 • Odlična prilagodljivost na neugodne klimatske razmere
  ( pomanjkanje vode in visoke temperature)
 • Visoka toleranca na najbolj razširjene bolezni (bulava
  snet) in škodljivce
 • Visoki pridelki silaže in zrnja tako na lahkih kot težkih tleh
 • Rekorder po pridelku zrnja v zadnjih dveh letih na
  centralnem dnevu polja OS hibridov v Sloveniji
 • Visoka rastlina z močno razvitim koreninskim
  sistemom in odpornostjo na poleganje.
 • Bujno olistana rastlina z močno izraženim stay green
  efektom.
 • Velik storž in cilindrične oblike.
 • 16 – 18 vrst zrnja v tipu zobanke.
 • Visoka toleranca na najbolj razširjene bolezni in
  škodljivce.
 • Visoki pridelki kakovostne silaže iz cele rastline.
 • Glede na FAO skupino hitro sprošča vlago.
 • Za Primorsko primeren tudi za zrnje.
 • Visoka, robustna rastlina z odlično odpornostjo na poleganje.
 • Močno razvit koreninski sistem skrbi za stabilnost in
  boljše črpanje hranil in vode iz tal.
 • Dobro prenaša pomanjkanje vode.
 • Bujno olistana rastlina z močno izraženim stay green efektom.
 • Listi so široki in svetlozeleno obarvani.
 • Odlikuje ga odlična prebavljivost in ješčnost.
 • Visoka toleranca na najbolj razširjene bolezni in škodljivce.
 • Storž je nekoliko višje nasajen, velik.
 • 14-16 vrst zrnja tipu zobanke in oklaskom bele barve
 • Namenjen je za proizvodnjo silaže iz cele rastline in
  siliranega zrnja.
 • Na Primorskem tudi za suho zrnje.
 • Srednje zgodnja sorta z visokim pridelkom.
 • Rastlina srednje visoka, bujno olistana.
 • Srednje zgodnji hibrid sladke koruze z vegetacijo 80–82
  dni od vznika do spravila.
 • Visok in kakovosten pridelek zrnja.
 • Storž je izenačen, dolžine 18 cm, cilindrično oblikovan z
  18 – 20 vrst zrnja in dobro ovit z ličjem.
 • Namenjen je za svežo uporabo in industrijsko
  predelavo.
 • Hiter vznik in mladostni razvoj.
 • Zelo prilagodljiv.
 • Visok pridelek in tolerantnost na sušo.
 • Rastlina srednje visoka, čvrsta in stabilna.
 • Globok in močno razvit koreninski sistem.
 • Visoka tolerantnost na sušne pogoje.
 • Odlična prilagodljivost na tla in vremenske pogoje.
 • Visoki pridelki zrnja in visoka kakovost pokovke.
 • Zrnje je oranžne barve in srednje veliko (48 – 52
  zrn/10g).
 • Metuljasta oblika pokovke, volumen pokovke (39 – 42
  cm3/g).
 • Visoka toleranca na razširjene bolezni in škodljivce.