JARI JEČMEN

TEHNOLOGIJA PRIDELAVE

JAREGA JEČMENA

TLA: Kakovostna strukturna tla, kjer ne zastaja voda in je
pH preko 5.8 (optimalno je 6,5 – 7,2).
KOLOBAR: odličen predposevek so enoletne metuljnice
(soja grah), krompir, sončnice, ne priporoča se setev za
strnimi žiti in večletnimi DTM.
OBDELAVA TAL: Žetvene ostanke poškropimo z
Unikerjem 5l/ha in zaorjemo v tla. Spomladi opravimo
predsetveno obdelavo tal da ustvarimo fino mrvičasto
strukturo da omogočimo čim boljši in hitrejši vznik.
GNOJENJE: Jari ječmen porabi za 100 kg pridelka zrnja
z slamo 1,5 – 2,5 kg N, 0,8 – 1,2 kg P2O5 in 2 – 2,5 kg
K2O.
Zaorjemo 300 kg /ha NPK formulacije 7:20:30, pred
setvijo zadelamo v tla 150 kg/ha NPK 15:15:15 in 200 kg/
ha KAN-a v fazi razraščanja.
Brez jesenskega gnojenja pa damo 600 kg/ha NPK
15:15:15 in dognojimo z 150 -200 kg/ha KAN-a.
SETEV: Optimalni rok setve je med 1.2 in 15.3. z setveno
normo 200 – 225 kg/ha certificiranega semena (400 –
450 kalivih zrn/m2). Globina setve je 3 – 4 cm. Setev se
opravi z žitno sejalnico na medvrstno razdaljo 12,5 cm. Pri
kasnejših rokih setve moramo povečati setveno normo.
ZAŠČITA: Zatiranje plevelov, bolezni in škodljivcev.
SPRAVILO: Z žitnim kombajnom, ko je vlaga pod 14%.
Zrelost se nekje sovpada z zrelostjo pšenice. Višina
pridelka je odvisna od pravočasne setve in od intenzivnosti
agrotehnike.

 • Genetski potencial rodnosti: Preko 7,5 t/ha
 • Dolžina vegetacije: Zgodnja
 • Višina (cm): 76
 • Pridelek: Visok
 • Odpornost na nizke temperature: Odlična
 • Odpornost na sušo: Odlična
 • Odpornost na poleganje: Odlična
 • Odpornost na bolezni: Odlična
 • Razraščanje: v tipu semierectum
 • Hektoliterska masa (kg): nad 68
 • Masa 1000 zrn (g): 50
 • Zrno: veliko, okroglasto in izenčeno (delež zrn 1.
  kakovostnega razreda nad 90%)
 • Optimalni rok setve: 1.2 – 15.3
  Priporočena norma setve kaliva zrna/m2:
  400 – 450
 • Priporočena norma setve kaliva zrna/m2: 400 – 450
 • Priporočena setvena norma (kg/ha): 200 – 225 kg/ha
 • Namen uporabe: Živinoreja, ljudska prehrana
 • Genetski potencial rodnosti: Preko 7,7 t/ha
 • Dolžina vegetacije: Zgodnja
 • Višina (cm): 75
 • Pridelek: Visok
 • Odpornost na nizke temperature: Odlična
 • Odpornost na sušo: Odlična
 • Odpornost na poleganje: Odlična
 • Odpornost na bolezni: Odlična
 • Razraščanje: v tipu semierectum
 • Hektoliterska masa (kg): nad 68
 • Masa 1000 zrn (g): 51
 • Zrno: veliko, okroglasto in izenčeno (delež zrn 1.
  kakovostnega razreda 90 – 96%)
 • Optimalni rok setve: 1.2 – 15.3
  Priporočena norma setve kaliva zrna/m2:
  400 – 450
 • Priporočena norma setve kaliva zrna/m2: 400 – 450
 • Priporočena setvena norma (kg/ha): 200 – 225 kg/ha
 • Namen uporabe: Živinoreja, ljudska prehrana,
  proizvodnja slada (pivovarska industrija)